luisteren
op-het-oppervlak-dat-halfzwart-en-wit-bevindt-zich-een-vergrootglas-waarin-feedbackbeoordeling-opgenomen-bedrijfsconcept-239334552
aandacht

Creëer je eigen Voorsprong

Bij de training van gesprekstechnieken wordt aandacht gegeven aan vier onderdelen: Kijken, Luisteren, Vragen en doorvragen, Reageren. De training kan online of op locatie gegeven worden.

Online: De groepsgrootte in de online training is vier tot vijf personen. De doorlooptijd is 2 uur. In vier achtereenvolgende weken worden de vier modules gegeven.

Op locatie: Op locatie is de groepsgrootte 6 tot 8 personen. In twee volle trainingsdagen worden per dag twee onderdelen gegeven (kijken&luisteren en Vragen&reageren)

Micro learning: gedurende drie maanden wordt de toepassing in de praktijk ondersteunt met micro learning. Twee keer per week ontvang je in de ochtend een korte samenvatting van een stukje theorie, wat niet meer dan een paar minuten vraagt om te lezen of bekijken. Dit wordt vergezeld met een opdracht. Bijvoorbeeld een korte herhaling van theorie bij samenvatten (hoort bij onderdeel reageren) vergezeld met de opdracht ieder gesprek de komende twee dagen te eindigen met een samenvatting.

Coaching: In de drie maanden na de cursus is maandelijks een coaching gesprek van ongeveer een uur. De coaching is gericht op de ervaringen bij het gebruik in de praktijk. De uitgevoerde opdrachten kunnen besproken worden, maar ook andere ervaringen met het toepassen van het geleerde in de cursus. De ervaring leert dat de coaching veel effectiever is te maken, als je als cursist je ervaringen vastlegt, bijvoorbeeld in een soort dagboekje. Specifieke voorvallen en ervaringen zijn snel terug te halen door ze kort in een aantal kernwoorden vast te leggen. Het hoeft dus geen lijvig boekwerk te worden, maar een geheugensteuntje. Daarmee maak je de coaching gesprekken bijzonder effectief en levert de coaching je het meeste op.

 

Kort overzicht van de onderdelen:

Kijken

Na deze training heeft de cursist geleerd hoe hij/zij een situatie zo objectief kan waarnemen. Het accent ligt op het onderscheid tussen ‘een waarneming beoordelen’ en ‘over een waarneming oordelen’. Naast algemene theorie wordt dit nadrukkelijk geoefend aan de hand van voorbeelden.

Het doel is het volgordelijk aanleren ‘van waarnemen naar beoordelen’. De gebruikte methodiek is afgeleid van een vastgestelde methodiek van de Fotobond Nederland, die wordt gebruikt bij wedstrijden om foto’s te beoordelen. Een belangrijk element in deze systematiek is het onderscheid tussen beoordeling (wat probeert de fotograaf aan te geven) en oordeelvorming (wat vind je persoonlijk van het beeld).

De beoordeling van een situatie vindt plaats in de volgorde:

 • Van waarneming objecten;
 • Naar actie en interactie;
 • Naar beoordeling situatie;
 • Naar oordeelvorming.

 

 

Na het volgen van deze training is de cursist beter in staat ‘tussen de regels door’ te horen wat een gesprekspartner aangeeft. Het helpt om de invloed van je eigen mening te verminderen en sneller de achterliggende boodschap van de spreker te begrijpen.

Met het spreken van taal wordt ook veel emotie ‘verstuurt’. Deze training is gebaseerd op onderdelen uit de publicaties ‘Het belang van emoties in conflicten’ en ‘Psychologische escalatie mechanismen’ van dr. H.C.M Prein. Met behulp van een aantal eenvoudige toepassingen van therapeuten en mediators, is het mogelijk in gesprekken sneller tot essentie te horen. Het maakt gericht reageren en sneller handelen mogelijk. In deze training wordt geoefend aan de hand van geluidsfragmenten van gesprekken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Herkennen signaalwoorden en containerbegrippen;
 • De vijf basis emoties;
 • Luisteren in de vorm van vragen in plaats van conclusies.

 

Met behulp van deze training heeft de cursist inzicht in de techniek van vragen stellen en het effect dat ‘vragen’ heeft op de ondervraagde. Inzicht in je eigen vraagtechniek helpt je om met anderen in gesprek te komen en de vraag achter de vraag te herkennen.

In deze training wordt uitgelegd welk onderscheid in ‘soorten’ vragen is te maken en welke invloed ze hebben. Onbevooroordeeld vragen, gestuurd vragen, suggestief vragen, open en gesloten vragen. Vragen is meer dan het plaatsen van een vraagteken aan het einde van een zin. Er wordt gebruik gemaakt van de publicatie “Toolkit Mediation” van M.A. Schonewille. Hierin wordt een overzicht gegeven van vragen en vraagtechnieken, waaruit een selectie is gemaakt. Verschillende vraagtechnieken zijn toe te passen bij specifieke situaties. Bij de training ligt de nadruk op herkenning en het praktisch toepassen. Er wordt geoefend met behulp van vraagspellen en het fragmenten uit talkshows en interviews. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Vragen opdelen in categorieën;
 • De vraag achter de vraag;
 • Valkuilen.

 

Reageren
Na deze training is de cursist beter in staat om verschillende vormen van reageren toe te passen in de praktijk. Het verhoogd zijn/haar flexibiliteit om in gesprekken met verschillende situaties effectief om te gaan. En om gepast en daadkrachtig op te kunnen treden

Je hebt gekeken, geluisterd, gevraagd en zo veel informatie gekregen. Maar hoe reageer je nu effectief? Er zijn verschillende methoden die werken, bij verschillende situaties die je hebt waargenomen. Het verhoogd je flexibiliteit om in gesprekken met verschillende situaties effectief om te gaan. En om gepast en daadkrachtig op te kunnen treden. En vanzelfsprekend wordt dit geoefend met behulp van waarnemen en zelf doen. In volgorde komen de volgende methoden aan bod:

 • Stilte;
 • Samenvatten;
 • Schillen;
 • Feedback en feedforward.